Velkommen

På dette website kan du finde information om udviklingsprojektet IT-støttet musikundervisning. Projektet er iværksat i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) og Videnscenter for musik under Region Midt. Projektet ledes af docent Bjørn Petersen i samarbejde med udviklingschef Astrid Elbek og leder v. Skanderborg musikskole Julie Heebøll Clausen.

Perspektivet i projektet er at afdække mulighederne  for at inddrage IT i bredeste forstand (computere, internet, mobiltelefoner etc.) som læringsredskab i musikskoleundervisning både på musikskoler og på videregående musikuddannelser.

Det er målet, at erfaringerne fra projektet skal formidles ved skriftlig afrapportering, udarbejdelse af relevant undervisningsmateriale og/eller afholdelse af kursusrække, seminar eller temadag(e) for lærere og ledelser fra regionens musikskoler.

Desuden vil resultaterne fra udviklingsprojektet kunne indgå i Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelse af fremtidige musikpædagoger.

Dette website er første led i offentliggørelsen af projektets viden og erfaringer. Du kan her orientere dig om resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse og om indholdet af et Videndelingsseminar afholdt 9. juni 2012 med deltagelse af musikundervisere med særlige erfaringer inden for brug af IT i musikundervisningen.