Arosian Stew

I august 2004 var jeg sammen med mine to kolleger Lars Brinck og Jens Chr. Chappe Jensen ansvarlig for både det kunstneriske indhold og den organisatoriske tilrettelæggelse af DJMs store fælleskoncerter på Univers-scenen i Aarhus festuge. Den ganske store musikproduktion havde titlen Live Eros og tog i lighed med tidligere års koncerter, Live Brazil og Live India, udgangspunkt i festugens tema, som det år var Fra Aros med Eros. Vi påtog os hver især opgaven at skrive, arrangere, indstudere og lede et program af ca. 20 minutters musik, som skulle involvere blæsergruppe, sangere/ kor, percussiongruppe, dansere og rytmegruppe – i alt ca. 50 udøvende. Opgaven var således i høj grad bunden. Der skulle være interessante, fyldige og meningsfulde opgaver for alle implicerede, som var studerende fra DJM s rytmiske uddannelser: RM, RMB og AM. Musikken skulle have substans men ikke være mere kompleks end at den kunne indstuderes på 3-4 prøver. Endelig var det et ideal, at der var en sammenhæng med festugens tema. Jeg valgte at løse opgaven ved at skrive en suite på tre numre, der hver især rummede elementer af tre forskellige stilarter: latinamerikansk, mellemøstligt og afroamerikansk. Udover at disse genrer er musik jeg har både erfaring med og stor affektion for var det også hensigten at hylde den kulturelle diversitet som musik er udtryk for og som Det Jyske Musikkonservatorium qua sine forskellige uddannelser repræsenterer. Suitens titel blev Arosian Stew, som antydede at der var tale om blandingsprodukter snarere end den rene vare. Udviklingsarbejdet der førte til suiten har jeg beskrevet i en artikel hvor jeg navnlig fokuserer på de arrangementsmæssige sider af det kreative arbejde. Artiklen indgår i en Antologi over kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som indeholder artikler fra en række DJM-undervisere og som jeg er redaktør af. Læs artiklen her og se en live-video fra Univers her. Partiturer til de tre værker finder du her.