Adjunktkursus

I foråret 2016 gennemførte jeg Aarhus Universitets adjunktkursus. Kursets omfang er 5 ECTS svarende til i alt ca. 150 timers arbejde.

Kursets indhold: Kurset har omhandlet universitetspædagogik som vidensfelt, læringsteori og læringsmål, de studerendes motivation og læringsstrategier, teori om planlægning af undervisningsforløb, kursisternes egne undervisningsplaner og -praksis, forskellige former for forelæsning, holdundervisning, vejledning og informations- og kommunikationsteknologi i undervisningen, forskningsbaseret undervisning, motivationsstrukturer på universitetet og egen udvikling som underviser.

Bevis for Adjunktkursus_2016