Music in the Brains årsrapporter

Jeg har bidraget med nedenstående artikler til Center for Music in the Brain’s årsrapporter

2019: Music in the lives of cochlear implantees – en artikel om vores forskning i erfarne og nyimplanterede CI-brugeres evne til at skelne detaljer i musik, målt med EEG og adfærdstests samt deres subjektive tilkendegivelser om oplevelse med at lytte til musik med deres CI

2018: We can work it out – perception and discrimination of music in experienced and recently implanted CI users – en artikel om et nyudviklet MMN-paradigme til at foretage objektive målinger af CI-brugeres diskrimination af tonehøjde, intensitet, klangfarve og rytme, herunder metoder til at analysere disse hos individuelle CI-brugere.

2017: The Times They Are A Changin’ – Two Novel EEG Paradigms for Studying Music Discrimination in Electric Hearing – om to nye EEG paradigmer til at foretage objektive målinger af CI-brugeres opfattelse af musik, herunder virkelighedstro musik

2016: The Sound of Silence Music – en artikel om MIBs forskning i CI-brugeres opfattelse af musik og arbejdet med at udvikle objektive målemetoder